Monday, October 24, 2016

土耳其, kind of history of Turkey


土耳

近年來許多親朋好友都參加過到土耳其的觀光團,物美價廉,團費較歐美國家旅遊便宜。而異國風土人情十分引人,較典型大教堂,博物館更添奇趣。但是偶而會聽到一些時事節目,報導土耳其地區常見動亂,應該避免到該區旅遊。同學們參訪了嗎

我對土耳其有莫名的神往。原因具體也說不上,就如同我對吸血鬼傳奇也有莫名的嚮往。可能是我從來遊離中西,迷思古今,伊斯坦堡這個神秘連結東西方的城市無意識的吸引我,也可能是我接觸過銅器時代在現今土耳其領域上發光的一個古老文明,史稱 Hittite, 留下深刻印象。不免會花點心思瀏覽有關土耳其帝國始末

暢銷小說 Historian (published in 2005), 女作家 Kostova 筆下寫的一本幻想小說,以歷史上確有其人,後來被貼上吸血鬼標記的 Vlad Tepes 為背景,並將二十世紀的伊斯坦堡融入場景, 描述這位殺人如麻的十五世紀王儲千年不死,重回人間,尋找一位適合的學者到他密藏多年的圖書館編輯書目。情節曲折,讀了三兩回才罷手。你如果喜愛古典叢書,嚮往學術生涯,又容易被虛擬的作品情節吸引,可以讀這本書。有中文翻譯


Hittite 不似埃及,巴比倫,或印度,中國,是眾人皆知的古文明。它出現於西元前一千七百左右現在土耳其地域,旋即若流星,燦爛瞬間,忽如泯滅。但也留下不少古蹟和楔形文字,可以窺其一隅。以前歷史課講到中亞細亞文化,便是這一地區。聖經舊約多次提到此一古國。埃及圖坦卡蒙為法老王時,曾經和 Hitties 交戰。此一段歷史後來兩國各自表述,互稱勝利凱旋。實際上兩敗俱傷。此後還互連,想以通婚結盟。這些都有文字記載,是可以証實之事跡。 Hittite 古都幾蕩然無存,僅殘存城垣雙獅,心乃護城,千年忠誠

除了 Hittite 古帝國,土耳其也於中古世紀建立了一個大帝國奧圖曼 Ottoman Empire,其中一位顯赫的蘇里曼大帝, Sultan Suleiman,在世界歷史上佔有一席之地。奧圖曼帝國極盛時期,東抵 中東全境,西鄰 匈牙利,逼近維也納;甚至跨越北非,攻進阿耳及利亞。西元 1453 年,奧圖曼大軍攻下坎斯坦丁堡,結東了拜占廷帝國,也就是東羅馬皇朝。蘇里曼大帝在位四十餘年 1520-1566),屢建戰功,亦致力推動文教,可謂文武雙全。其間法律制度,建築藝術,莫不完備燦然。大帝本人文采風流,詩篇傳世。大清真寺至今尤存。傳世文件中披露大帝供養六百藝團人士,專業吸收各國藝術,創制民族新風格
土耳其地處東西交界,戰略地位重要不説,於人類數千年歷史中,伴演交通,經貿交流,及文化交往尤居顯要。無論任何強大帝國,都會企圖攻佔此一樞鈕要點。古羅馬。波斯帝國其一,拜占庭,蒙古其後,近代蘇連,希特勒政權也多涉圖染指。首都伊斯坦堡舊名坎士但丁那不勒斯。連結黑海地中海,橫跨歐亞兩大陸。城中有古埃及石碑高聳,有拜占庭蘇菲亞大教堂,羅馬競技場。如真似幻的特洛伊木馬城據說便是處于土耳其西海岸。考古學家仍尋覓著絶色美女海倫。在20世紀伊斯朗文化冠蓋披靡下,土耳其,伊斯坦堡猶自吐露萬種風姿,訴說著年年代代,悠悠歲月